Monthly Archives: December 2020

video ethnography – Maglulukad

Com Elect 3 Video Ethnographies/ Culture-based documentaries given the backdrop of global pandemics, natural/ manmade calamities and the fervent search for a cure, Communication Elective 3 or Cross-Cultural Communication is a continuation of an on-going dialogue on multi-, inter-, cross- and trans-disciplinal approaches in media, language and cultural studies. the BA Communication students has already […]

pamanang habi video ethnography

http://

100, pandemiko x kalamidad literary folio

Wala nang Filipino sa antas ng kolehiyo sa bisa ng mga bagong general education na kurso ng CHED memo #20 2013. Kaugnay nito, kasabay ng bagong henerasyon ng mga mag-aaral na dumaan sa bagong sistema ng edukasyon sa K+12 ang pagkakaroon ng mga strand at track. Kung sakali na hindi akma ang kinuha noon sa […]

in-depth reporting – podcast

http:// Language of Non-Literary Texts in-depth reportage podcasts This course is quite pioneering, not only because of the worldwide pandemic and perennial natural calamities but since it is already a new age of major course under the English Language Studies curriculum. ELS 111 or Language of Non-Literary Texts is not meant to replace journalism subjects […]

Boac Local Cultural Studies Symposium

As part of the celebration of the 398th Founding Anniversary of the Municipality of Boac with the theme “pagsulong at pagbangon sa pandemya at kalamidad, kaya natin ito” and Marinduque Centennial Celebration February 21, 2020 Part I – logging in to zoom and tuning to youtube live c/o MSC ICTSC Part II – opening program […]