Monthly Archives: September 2017

baybayin, marindukanon, pananaliksik

Pahabol sa Pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa

ika-4 ng Setyembre 2017/ MSC AVR A. preliminaryo B. Pambungad na Pananalita C/D. Mga Mensahe E. Simula ng mga Patimpalak Dagliang Talumpati Gen. Information Quiz Bee Paggawa ng poster Pagsulat ng Sanaysay Debate Informance F. Awarding at Pagpipinid ng Programa