Pahabol sa Pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa

ika-4 ng Setyembre 2017/ MSC AVR

A. preliminaryo

B. Pambungad na Pananalita

C/D. Mga Mensahe

E. Simula ng mga Patimpalak

  1. Dagliang Talumpati
  2. Gen. Information Quiz Bee
  3. Paggawa ng poster
  4. Pagsulat ng Sanaysay
  5. Debate
  6. Informance

F. Awarding at Pagpipinid ng Programa