Filipino: Wikang Mapagbago ni Angielica N. Rabago, Baitang 12 GAS

Sa patuloy na paglipas ng mga araw, kasabay din nito ang  ang pag-usbong at pagdiskubre sa mga wika na nagiging bukang-bibig  ng bawat tao. Isang patunay rito ang lalawigan ng Marinduque, na kung saan mayroong mga wika na kakaiba at hindi pamilyar sa pandinig ng ating mga karatig lalawigan. Ilan sa mga salita na ito ay ang “ngane” , “baya”, at “mandin” na nangangahulugang pagsangayon sa sinasabi ng  iyong kausap, ” katipan” na nangangahulugang kasintahan, at marami pang iba. Gayunpaman, masasabi pa rin natin na hindi basehan ang pagkakaiba ng wika upang mabago ang imahe at katayuan ng isang partikular na lalawigan. Dahil tulad sa  mga karatig na lalawigan mayroon din silang mga wika na hindi familiar sa atin, gayunpaman hindi ito naging hadlang sa patuloy na pag-unlad ng bawat lalawigan, dahil kahit ano pang wika ang mayroon tayo masasabi pa rin natin itong napakahalagang instrumento hindi lang sa pakikipagkomunikasyon, kundi maging  sa pagbubuklod-buklod ng bawat isa upang sabay na harapin at abotin ang iisang adhikain na makamtan ang isang bago,malinis at masistemang lalawigan.