SWK Marindukanon Silid-Aklatan

Pamagat/May-akda/ Taon ng publikasyon/ Kategorya
1 Peter Pan JM Barrie 2016 Salin
2 Paglalakbay sa Pusod ng Daigdig Jules Verne 2016 Salin
3 Ang Republika Plato 2016 Salin
4 Walang Kapatid: Kasaysayang Bisaya Juan Irles Villagonzalo 2017 Salin
5 Rosas para kay Emily at iba pang Kuwento William Faulkner 2015 Salin
6 Pinocchio Carlo Collodo 2015 Salin
7 Kapayapaan sa ilang Wika sa Filipino 2015
8 Gitanjali Rabrinath Tagore 2015 Salin
9 Frankenstein Mary Shelley 2016 Salin
10 Haring Lear William Shakespeare 2016 Salin
11 Batas Republika Blg 9994 2011
12 Pinalawak na Batas para sa mga Senior Citizen 2013
13 Si Balagtas at ang Panitikan para sa Kalayaan Virgilio S. Almario 2016 Kritisismo
14 Tradisyon at Wikang Filipino Virgilio S. Almario 2017 Kritisismo
15 Batayang Pagsasalin Virgilio S. Almario 2016 Kritisismo
16 Isang Pamaskong Awit Charles Dickens 2016 Salin
17 Dr. Jekyll at G. Hyde Robert Louis Stevenson 2016 Salin
18 Ang apat na Himagsik ni Francisco Balagtas at iba pang sanaysay Lope K. Santos Antolohiya
19 Ang kuwintas at iba pang mga kuwento Guy Maupassant 2015 Salin
20 Niyebe ng Kilimanjaro at iba pang mga kuwento Ernest Hemingway 2015 Salin
21 Pagbalik sang Babaylan: Antolohiya ng mga maikling kuwento sa Hiligaynon John Iremil Teodoro 2014 Antolohiya/ Salin
22 Pambansang Kongreso sa Pagpaplanong Wika (lathalain para sa wika at kultura) 2016 Antolohiya
23 Hulagway ng Filipino (lathalain para sa wika at kultura) 2016 Antolohiya
24 Tagalische Jerskunst. Jose Rizal 2014 Salin
25 KWF Manwal sa Masinop na Pagsulat 2015 Gabay na Aklat
26 Mga Retrato han akon Bungto at Iba pang akda Iluminado Lucente 2014 Salin
27 Naku. Ang Maynila Julian Cruz Balmaseda 2015 Komiks
28 Sawikaan: Isang Dekada ng pagpili ng Salita ng Taon Eilene Antonette G. Narvaez 2016 Antolohiya
29 Konseho ng mga Diyoses – sa may Ilog Pasig Jose Rizal 2016 Salin
30 Don calixtofuno at nakneng a panagsalisal Mena Pecson Crisologo 2014 Salin
31 Patnubay sa Korespondensiya Opisyal. Rogelio Mangahas. Leonida Villanueva 2015 Gabay na Aklat
32 Panitikang Meranaw: mga Piling Alamat at Kuwento. Sandor Abad 2013 Antolohiya/ Salin
33 Napapanahong Panlipunang Pilosopiya. Manuel Dy Jr. 2014 Kritisismo
34 Filipino Life and Culture and Other Essays Norberto Romualdez 2014 Kritisismo
35 Kung Sino ang Kumatha ng “Florante” Hermenegildo Cruz 2013 Kritisismo
36 Isang Sariling Wikang Filipino: Mga Babasahin sa Kasaysayan ng Filipino Kriscell Labor 2016 Antolohiya
37 An Satuyang Kakanon sa Aroaldaw Kristian Sendon Cordero 2015 Salin
38 Atlas ng mga Bansa sa Mundo 2015 Reperensiya
39 Balagtasismo vs. Modernismo Virgilio S. Almario 2016 Kritisismo
40 Baying Sunos: Poesias nang Zoilo Hilario Lucena Samson 2015 Salin
41 Hiyas ng Tulang Tagalog Virgilio S. Almario 2015 Antolohiya
42 Baybayin Ortograpiya at mga Tuntunin sa Pagsulat sa Wikang Tagalog Pedro Andres de Castro 2014 Salin
43 Introduksiyon sa Leksikograpiya sa Filipinas Virgilio S. Almario 2017 Kritisismo
44 Introduksiyon sa Pagsasalin Virgilio S. Almario 2015 Kritisismo
45 Ang Rebolusyong Filipino Apolinario Mabibini 2015 Salin